1957 Messerschmitt KR 201 Safari Roadster
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Award Ceremony with Art Himsl, Lisa 02Princess and BB
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201 and 2016 Corvette Z06
       
     
Messerschmitt KR201 and 2016 Corvette Z06
       
     
Messerschmitt KR 201, Corvette Z06 and Bugatti Type 57
       
     
Messerschmitt and Z06
       
     
Bugatti and Karen Aiken
       
     
Bugatti Type 57 Ventoux
       
     
Bugatti
       
     
Bugatti
       
     
Bugatti
       
     
Alfa Romeo GTV
       
     
Ferrari
       
     
1957 Messerschmitt KR 201 Safari Roadster
       
     
1957 Messerschmitt KR 201 Safari Roadster

Feature Car:  February 3, 2018

Owner:          Art Himsl

Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Award Ceremony with Art Himsl, Lisa 02Princess and BB
       
     
Award Ceremony with Art Himsl, Lisa 02Princess and BB

Photo Courtesy Nic Meredith

Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201
       
     
Messerschmitt KR 201
Messerschmitt KR 201 and 2016 Corvette Z06
       
     
Messerschmitt KR 201 and 2016 Corvette Z06
Messerschmitt KR201 and 2016 Corvette Z06
       
     
Messerschmitt KR201 and 2016 Corvette Z06
Messerschmitt KR 201, Corvette Z06 and Bugatti Type 57
       
     
Messerschmitt KR 201, Corvette Z06 and Bugatti Type 57
Messerschmitt and Z06
       
     
Messerschmitt and Z06

Photo Courtesy Nic Meredith

Bugatti and Karen Aiken
       
     
Bugatti and Karen Aiken

Photo Courtesy Claudia Brown

Bugatti Type 57 Ventoux
       
     
Bugatti Type 57 Ventoux
Bugatti
       
     
Bugatti

Photo Courtesy Nic Merecith

Bugatti
       
     
Bugatti

Photo Courtesy Claudia Brown

Bugatti
       
     
Bugatti

Photo Courtesy Claudia Brown

Alfa Romeo GTV
       
     
Alfa Romeo GTV

Photo Courtesy Claudia Brown

Ferrari
       
     
Ferrari